انتخاب خودرو

6 محصول

فیلتر و صافی

محل و نوع قرار گیری فیلترهای خودرو در خودروهای مختلف متفاوت است. در صورتی که فیتلر به درستی در محل خود قرار نگیرد عمل فیلتراسیون به درستی صورت نخواهد گرفت. فیلتر هوا ، فیلتر کابین و فیلتر روغن معمولا به صورت کاغذهای تاخورده به شکل های مورد نیاز است. این فیلتر ها با جلوگیری از ورود گرد و غبار های محیطی و یا ناخاصی های داخل روغن، مانع ورود مواد زاید در فرآیند احتراق خودرو می شوند. فیلتر سوخت خوردو نیز یکی از فیلترهای مهم در خودرو می باشد که کثیفی یا گرفتگی آن باعث کاهش بازدهی موتور ، کثیفی انژکتورها ، کاهش عمر مفید پمپ بنزین و به طور کلی کاهش راندمان قوای محرکه خودرو خواهد شد. فیلتر گیربکس نیز قطعه مهمی در خودروهای اتوماتیک است که پس از انجام سرویس های دوره ای این گیربکس ها، بایستی تعویض شود. کلیه فیلترهای خودرو باید به صورت دوره های منظم کنترل شده و حتما پس از فرسایش تعویض گردند.

برندها

حذف همه
  • 60
  • 90
  • 120
  • 1