انتخاب خودرو

4 محصول

موجگیر و سیبک

سیبک بخشی از سیستم تعلیق خودرو است که به فرمان متصل می‌شود. سیبک متصل به سیستم فرمان خودرو قطعه‌ای کروی شکلی است که قادر است حرکت بین دو فرمان و چرخ‌ها را بدون کم‌ترین اصطکاک فراهم کند. سیبک‌ها در معرض نیروهای مختلفی هستند؛ از جمله نیرو کششی و فشاری فرمان و شاسی. وقتی سیبکی در بالای طبق پایینی خودرو و زیر محور اصلی چرخ قرار می‌گیرد تحت تأثیر نیروی کششی مستقیم می‌باشد؛ زیرا محور چرخ متمایل به بالا است و طبق متمایل به پایین، از همین رو سیبک کشیده می‌شود. از طرفی وقتی سیبکی در زیر طبق بالایی شاسی و روی محور ثابت چرخ قرار می‌گیرد، تحت تأثیر نیروی فشاری می‌باشد؛ زیرا محور اصلی چرخ به وسیله بلبرینگ چرخ متمایل به بالا است و در عین حال طبق نیز با کشش فنر متمایل به پایین، در نتیجه سیبک در راستای یک نیروی حرکتی ثابت کشیده می‌شود. بر اساس مکانیزم سیستم تعلیق و هندلینگ خودروها اگر سیبک دچار خرابی شده باشد، فرمان در سر پیچ‌ها یا در زمان دنده عوض کردن دچار لرزش می‌شود.

برندها

حذف همه
  • 60
  • 90
  • 120
سیبک فرمان
کپ (KAP)
سیبک فرمان
60,000تومان
میل موجگیر
کپ (KAP)
میل موجگیر
40,000 - 50,000
سیبک طبق
کپ (KAP)
سیبک طبق
0تومان
  • 1